header.jpg, 34 kB

Menu:

sk.jpg, 1 kB  hu.jpg, 1 kB  en.jpg, 1 kB  de.jpg, 1 kB

1.jpg, 132 kB

Drevené brikety sú vyrábané na modernej technologickej linke riadenej programovateľným automatom SIMATIC od firmy SIEMENS.

Sú vyrábané z čistých pilín pri vysokom tlaku a vysokej teplote, bez akýchkoľvek chemických prímesí.
Palivo je použiteľné rovnakým spôsobom ako ostatné tuhé palivá, avšak jeho prednosti sa výrazne prejavujú najmä pri vykurovaní krbov, či už stavaných alebo vonkajších, pri opekaní, údení a grilovaní potravín.

Výhody spaľovania brikiet:


2.jpg, 132 kB Brikety z dreveného odpadu možno používať ako palivové médium pre rozkurovanie, príležitostné kúrenie a aj vlastné kúrenie.

Pre tieto výhody brikiet je potrebná dôkladná indiviuálna skúška pre jednotlivé kotly na pevné palivo veľkokapacitné, malokapacitné, i domáce (stavané). Výsledkom je ekonomické, ekologické spaľovanie so zvýšením účinnosti každého kotla.

PLATÍ NASLEDUJÚCI PREPOČET ENERGETICKEJ VÝHREVNOSTI BRIKIET:

1GJ =

43,4kg drevených brikiet
55,6kg hnedého uhlia
29,9m3 zemného plynu
277,8kWh


1 kg drevených brikiet = 18 – 18,7 MJ


Briketovanie je najrozšírenejšou technológiou zhutňovania. Vyplýva to z relatívne najnižších investičných nákladov na jednotku produkcie. Produktom sú brikety valcového alebo hranolovitého tvaru.

Parametre brikiet:

Tvar: Briketa je valcovitého tvaru s dierou v strede.

Rozmer: Priemer je 90-95 mm, dĺžka 250-265 mm

Výhrevnosť: 18,7 MJ/kg

Popol: 1,96 +- 0,17 %

Vlhkosť: 9,7 +- 0,2 %

Mer. hmotnosť: 1,13 kg/dm3

Spojivo: Bez spojiva a lepidiel. Ekologicky čistá.

Použitie: Na vykurovanie v krboch otvorených aj uzavretých, vo všetkých peciach a kachliach na pevné palivo.